Objednávka

Emocionálna inteligencia

Čo získate?

Emocionálna inteligencia je „schopnosť uvedomovať si, ovládať a vyjadrovať svoje emócie, rozumne a empaticky riadiť medziľudské vzťahy.“ Je to jednoducho schopnosť identifikovať vlastné pocity, ovládať ich, vhodne prejaviť, ako aj schopnosť vcítiť sa do emócií druhých ľudí a rozpoznať ich.

Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.

Som platca DPH.

MARTINA HARAZINOVÁ

Talentová Cheerleaderka, ktorá našla svoj talent v aktivovaní potenciálu druhých

Čo hovoria o mojej práci

Martina je skvelá koučka. Viackrát mi svojimi otázkami pomohla uvedomiť si dôležité veci a posunúť sa v čomkoľvek, čo som práve riešil. Ak chcete rýchlo napredovať, tak rozhodne odporúčam ozvať sa jej čím skôr.
Valerián Lukačko