Objednávka

Komunikačná inteligencia

Čo získate?

Komunikačná inteligencia je schopnosť človeka nadväzovať s ostatnými ľuďmi kontakty, rozvíjať ich a orientovať sa v nich prostredníctvom správneho počúvania, zapájania sa do rozhovoru, vhodného výberu slov, správnym kladením otázok, objasňovaním, povzbudzovaním a ovplyvňovania konkrétnych situácií.

Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.

Som platca DPH.

MARTINA HARAZINOVÁ

Talentová Cheerleaderka, ktorá našla svoj talent v aktivovaní potenciálu druhých

Čo hovoria o mojej práci

Martina je skvelá koučka. Viackrát mi svojimi otázkami pomohla uvedomiť si dôležité veci a posunúť sa v čomkoľvek, čo som práve riešil. Ak chcete rýchlo napredovať, tak rozhodne odporúčam ozvať sa jej čím skôr.
Valerián Lukačko