Martina Harazinová

Talentová Cheerleaderka, ktorá pomáha aktivovať vaše talenty. 

Chcem pracovať s ľuďmi, ktorí chcú pracovať na sebe.

Ak poznáme svoje kvality, svoje dary,
dokážeme pochopiť samých seba

Volám sa Martina Harazinová a mojou najväčšou vášňou je odhaľovať u ľudí ich talenty, dary, pomáhať im ich rozvíjať, podporovať a aktivizovať ľudí, aby si išli za svojimi snami bez strachu, obáv, maximalizáciou svojho obrovského, úžasného potenciálu naplno, aby dosahovali úspechy, po ktorých túžia.

Ak poznáme svoje kvality, svoje dary, dokážeme pochopiť samých seba, svoje správanie, svoje reakcie a tým aj ľudí okolo seba, napredovať, byť spokojný sám so sebou, so svojim životom, vidieť zmysel v každodenných aktivitách, byť sebe samému pánom, cítiť, že môže o sebe rozhodovať a byť nezávislý.

Moje vzdelanie

2021 Systemické koučovanie, ISPAK
2021 Talentový výcvik podľa metodiky CliftonStrenghts, Talentwork, CZ
2021 Lumina Learning - Lumina Emotion, Lumina Learning Partner EMEA
2020 Mentoring výcvik, Coachingplus
2020 Talentový výcvik, Myslenie prvej ligy
2020 Lumina Learning - Lumina Spark, Lumina Learning Partner EMEA
2020 Brief Solution Focused Coaching, Solution Surfers, Švajčiarsko
2017 Kariérne poradenstvo, Asociácia lektorov a kariérnych poradcov
2017 Kids’ Skills – koučovanie detských zručností, Co-Man
2011 MBA study - Human Resources Management, New York University, USA
2007 Assessment Centre / Development Centre, Petrek Personal Development
2003 Tréning trénerov, trénerské zručnosti vzdelávania dospelých, Petrek Personal Development  
2007 Doktorandské štúdium, Ekonomika a riadenie podniku, Ekonomická fakulta UMB
2003 Vzdelávanie dospelých, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR
2002 Manažment a marketing, Ekonomická fakulta UMB