Martina Harazinová

Talentová Cheerleaderka, ktorá pomáha aktivovať vaše talenty. 

Chcem pracovať s ľuďmi, ktorí chcú pracovať na sebe.

Ak poznáme svoje kvality, svoje dary,
dokážeme pochopiť samých seba

Volám sa Martina Harazinová a mojou najväčšou vášňou je odhaľovať u ľudí ich talenty, dary, pomáhať im ich rozvíjať, podporovať a aktivizovať ľudí, aby si išli za svojimi snami bez strachu, obáv, maximalizáciou svojho obrovského, úžasného potenciálu naplno, aby dosahovali úspechy, po ktorých túžia.

Ak poznáme svoje kvality, svoje dary, dokážeme pochopiť samých seba, svoje správanie, svoje reakcie a tým aj ľudí okolo seba, napredovať, byť spokojný sám so sebou, so svojim životom, vidieť zmysel v každodenných aktivitách, byť sebe samému pánom, cítiť, že môže o sebe rozhodovať a byť nezávislý.

SEN V 10. ROKOCH

Často som rozmýšľala, aký je môj najväčší „talent“. Stále som tápala, pretože skoro vo všetkom sa mi darilo. Vždy som bola medzi najlepšími, ale nebola som úplná jednotka v nijakej oblasti.

Už ako druháčka na základnej škole som rozmýšľala nad tým, aké by to bolo super, keby niekto vymyslel test, ktorým by sa otestovali deti, ktorého výsledkom by bolo „ty si geniálny automechanik“, „ty si geniálna doktorka“ atď.

Naozaj, už od detstva som verila, že úplne každý človek je geniálny v niečom. Hoci, keby bol aj „geniálny smetiar“. Snívala som o tom, ako pomôžem ľuďom na celom svete, aby bolo toto miesto na zemi šťastným miestom.

Keby každý robil to, v čom je geniálny,
ako by potom vyzeral náš svet?!

Keď som o tom rozprávala druhým, všetci ma vysmiali, že je to hlúposť. To sa nedá. A keby aj, ovplyvnilo by to slobodné rozhodovanie ľudí. Jednoducho, 100 %-né zavrhnutie bez akejkoľvek podpory.

HĽADANIE, HĽADANIE, ....

Počas vysokej školy som si založila svoju prvú firmu, úspešnú vzdelávaciu agentúru, spolu so svojim mentorom, učiteľom na škole. Bola som nadšená trénovať druhých ľudí, vidieť ako im to pomáha, ako rastú, zdokonaľovala som sa v lektorských a ako aj psychologických zručnostiach.

Počas tréningov som však vnímala ľudí, ich talenty, dary a bolo mi veľmi ľúto, že svoj potenciál nevyužívajú naplno a že veľa ľudí sa zmierilo so životom v priemernosti a pasívne prijímali všetko, čo im život ponúkol.

Báli sa skončiť so zamestnaním, ktoré ich nebavilo, frustrovalo, nevideli v práci zmysel, nemali príležitosti kariérneho rastu, alebo sa báli, zostávali v istote, alebo len boli pohodlní urobiť významnú zmenu.

Potom som založila svoje ďalšie firmy, ďalšie aktivity

Viac som manažovala, riadila, plánovala. Robila som svoju prácu, ale mala som pocit, že plytvám svojou energiou, svojim talentom a trieštim svoju energiu. Ale išla som ako „naprogramovaný robot“.

Samozrejme, okrem lektorských aktivít. A prečo som sa nevenovala len tomu? Lebo som brala prácu ako prostriedok, nie ako zmysel. Cítila som, že určite je ešte niečo, v čom môžem mať ten svoj top talent, ideálnu prácu, môjho génia vo mne.

Stále ten zvláštny pocit, možno nespokojnosti alebo zvláštneho nepokoja.

Teraz mám čas objaviť svojho DNA génia

Keď som odišla na materskú, povedala som si, že teraz mám čas objaviť svojho DNA génia, aký je ten môj najväčší dar, ktorý môžem dať svetu. Veľa som čítala, vzdelávala sa, absolvovala ďalšie kurzy a pracovala s klientmi.

Už som bola zúfalá, že to v sebe neviem nájsť. Nechcela som sa zmieriť s priemernosťou a tým, že nevyužijem tie talenty, ktoré mi boli dané. Každý človek môže preplávať svojim životom bez tohto poznania a pracovať len kvôli peniazom.

Chcela som, aby pre mňa bola moja práca mojím životným poslaním. Podľa mňa jednou z najsmutnejších vecí v živote je žiť s ľútosťou a vedomím, že človek môže mať, urobiť, dosiahnuť oveľa viac, ale nič pre to nespraviť. Či bude človek priemerný alebo výnimočný, závisí len na jeho rozhodnuti.

RADIKÁLNYCH 8 ROKOV

Obdobie od roku 2012 bolo pre mňa veľmi turbulentným:

 • radikálna zmena v hodnotách počas materskej
 • rozpad dlhoročného vzťahu
 • úzkostné, depresívne stavy
 • vážna choroba
 • silná túžba začať niečo nové
 • hľadanie pre seba to pravé v súlade s mojimi prioritami objavením svojich najväčších talentov
 • túžba žiť svoje poslanie
 • veľa nápadov, minimálna podpora zo strany okolia
 • strach z neistoty, neúspechu, zo zlyhania
 • prehnaný perfekcionizmus, podceňovanie, porovnávanie
 • finančné problémy
 • zmena kvalifikácie, transformácia vlastného biznisu, ....

INŠPIRÁCIA ALEBO ZÚFALSTVO

„Na zásadné zmeny vo svojom živote potrebujete buď inšpiráciu, alebo zúfalstvo“

(Anthony Robbins)

V mojom prípade to bolo oboje. Inšpirácia, tá vnútorná hnacia sila, nájsť v sebe to najlepšie a zároveň zúfalstvo, že nechcem prežiť priemerný život a vrátiť sa do zabehnutej rutiny.

V 35-tich rokoch po 15 ročnej úspešnej kariére som sa rozhodla hľadať novú cestu, nové smerovanie, možno úplne novú kvalifikáciu. 

Bola som úplne na začiatku

 Bola som úplne na začiatku, pre niekoho dno, pre mňa štartovacia dráha. Pýtala som sa seba, prečo chcem „zahodiť“ svoju vybudovanú úspešnú kariéru experta a začať odznova.

Ostatní sú lepší, majú dlhšiu prax, čo ak na to nemám, čo ak to nenájdem, čo ak nebudem úspešná a tisíc ďalších otázok, strachov, pochybností. Prečo? Z jednoduchého dôvodu. Jednoducho som to tak cítila a „kričal zo mňa celý človek“.

KONEČNE UŽ VIEM!!!

Veľký zlom prišiel počas absolvovania kurzov kariérneho poradenstva a kurzov koučingu.

 • Spomenula som si na svoje sny, túžby v detstve.
 • Spomenula som si na svoj sen o testovaní detí a hľadaní ich génia.
 • Uvedomila, že práve toto je moja cesta, pomáhať druhým objaviť ich talenty a podporovať ich rozvoj.
 • Jednoducho sa mi „rozsietilo“.
 • Začala zmena kvalifikácie, transformácia vlastného biznisu.
 • Ale najprv som musela prestať počúvať ten negatívny hlas vo mne, negavistický, pochybovačný, ustráchaný.

A potom prišlo rozhodnutie...

„Áno, chcem!
Chcem využívať svoje talenty a dary!“

To bol však len začiatok. Samozrejme, nebola som si na 100 % istá, takže opäť ďalšie kurzy, testovanie, čítanie množstva odbornej literatúry, prieskum, rozprávanie sa s ľuďmi, stretávanie sa a rozhodvory s odborníkmi, vedenie kariérnych stretnutí, koučingy, rozvíjanie sa vďaka svojej mentorke.

Veľmi ma to posunulo v mojom sebapoznaní, v uvedomení si svojej sebahodnoty, svojich talentov, silných stránok, nastavenia si svojich priorít a cieľov. Síce to trvalo niekoľko rokov, ale postupne som získala dostatok vedomostí, zručností, skúseností na to, aby som vyvinula vlastný systém odhaľovania talentov a ich rozvoja. 

Ale tým to nekončí. Keď som sa spýtala ľudí okolo seba, v čom si myslia, že som najlepšia, všetci jednoznačne povedali:

 • „Ty si taká „cheerleaderka“ alebo „zajko Energizer“. Už ti len pompomy do ruky.
 • Všetkých vyhecuješ do aktivity. Vo všetkých hľadáš to najlepšie!
 • Vtedy som si uvedomila, že práve toto je moja cesta, pomáhať druhým objaviť ich talenty a podporovať ich rozvoj.
 • V ľuďoch vidíš to, čo iní nevidia.“

Takže nielen odhaľovanie talentov, ale následne vyburcovanie ľudí k aktivite, aby ich používali vo svojom živote.

AKTIVUJ SVOJE TALENTY

Posledné roky sa intenzívne venujem talentom, ľudskému potenciálu, aby som vytvorila účinný systém na odhaľovanie a aktiváciu talentov. Naše talenty a dary máme hlboko zakorenené v sebe, vo svojej DNA.

Celým srdcom a mysľou verím, že úplne každý človek na svete je výnimočný a geniálny v určitej oblasti. Som presvedčená, že najväčší dar, aký môžeme dať sebe, ľuďom okolo seba, svetu, je žiť s plným využitím svojho potenciálu. 

V rámci svojej práci talentového mentora, resp. talentovej cheerleaderky využívam techniky: 

 • kariérneho poradenstva
 • inovatívnu psychometrickú metodológiu Lumina Learning®
 • metodiku odomykania talentov CliftonStrengths® celosvetovej organizácie Gallup
 • filozofiu Ikigai
 • koučing, mentoring, lektorovanie, psychodiagnostiku

Rozpoznaním svojich talentov to nekončí.

Kľúčová je aktivácia týchto talentov a ich premena na silné stránky. S klientmi pracujem aj na rozvoji ich kľúčových kompetencií so zameraním sa na rozvoj komunikačných zručností, emocionálnej inteligencie, kreativity a tímovej spolupráce formou individuálnych alebo skupinových zážitkových tréningov.

Šetrím klientom veľmi veľa času, nemusia absolvovať všetky tie rôzne spôsoby testovania, čítania, hľadania, koučingy, mentoringy ako ja, čo mne trvalo roky.

Tento proces kariérneho mentoringu je systémom identifikácie vrodeného génia, talentov a darov, ich uvedomenia, pochopenia, následného rozvoja, dennodenným, neustálym rozvíjaním, zlepšovaním, premeny na silné stránky, ich využívania v osobnom a pracovnom živote a maximalizácie svojho potenciálu s cieľom žiť výnimočný, úspešný a šťastný život.

Je to kombinácia rôznych techník, metód, prístupov s cieľom dosiahnuť želaný výsledok u klienta čo najrýchlejšie a najefektívnejšie.

Pre mňa najväčším uspokojením, zadosťučinením, radosťou je, keď vidím spokojného klienta, plného energie, ktorý už presne vie, čo chce, pozná svojho génia a realizuje ho,  premieňa svoje talenty na silné stránky, rozvíja ich, aplikuje v živote, žije život svojich snov, dosahuje úspechy v tom, čo chce robiť. 

Moja veľmi jednoduchá definícia úspechu v práci je,
že svoju prácu milujem.

Mojím najväčším úspechom
je radosť z úspechov druhých.

Osobne vás podporujem, inšpirujem, aktivizujem v uzavretej FB skupine Aktivuj svoje talenty.

50 kľúčových chýb v kariére

 • Chcete rýchlejšie postupovať v kariére a dosahovať svoje ciele?
 • Chcete byt uznávaní a ocenení v práci?
 • Chcete riadiť a ovplyvňovať svoju karieru a vyhliadky do budúcnosti?

Stiahnite si zoznam 50 kľúčových chýb v kariére.

Možno robíte niektoré z týchto chýb

Vaše osobné údaje spracovávam v súlade so zásadami Predpisov o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracovávam v súlade so zásadami Predpisov o ochrane osobných údajov.