Kľúčové kompetencie

Ako lektorka, trénerka pôsobím od roku 2000 a zameriavam sa na rozvoj kľúčových kompetencií jednotlivcov a tímov formou zážitkového učenia sa využívaním praktických cvičení, kreatívnych a interaktívnych techník.

Kreatívna inteligencia

Kreativita je zručnosť, ktorú je možné rozvíjať využívaním kreatívnych techník a nástrojov, ako aj vytvorením podmienok pozitívne ovplyvňujúcich rozvoj kreatívneho myslenia.

Prínosy

 • 1
  Antistres
  Kreativita zmierňuje stres, pretože má upokojujúci účinok, keďže pri kreatívnych aktivitách sa v mozgu znižuje produkcia kortizolu, hormónu uvoľňujúcemu sa v dôsledku stresu a zvyšuje produkcia endorfínu a dopamínu, hormónov šťastia.
 • 2
  Inovácie a produktivita
  Kreativita je matkou inovácie a zároveň zvyšuje aj produktivitu. Keď je mozog prinútený pracovať iným, kreatívnym spôsobom, začína vytvárať viac rôznych myšlienkových vzorcov, čo zvyšuje produktivitu.
 • 3
  Riešenie problémov
  Spojenie pravej a ľavej hemisféry pomáha k produkciu množstvu rôznych alternatív na efektívne riešenie problémov.
 • 4
  Lepšie vzťahy
  Kreativita pomáha ľuďom nadväzovať a udržiavať dobré medziľudské vzťahy, zefektívňovať spoluprácu a eliminovať konflikty.
 • 5
  Úspech v neúspechu
  Kreativita dáva priestor na hľadanie rôznych alternatív riešenia a pozerať sa pozitívne na rôzne situácie.
 • 6
  Sebarozvoj
  Učenie a rozvoj sú veľmi dôležité pre pocit vlastnej hodnoty. Zvýšená osobná dôvera vo svoje schopnosti zvyšujú motiváciu, sebadôveru a snahu rozvíjať svoj potenciál.

Cena za jedno sedenie 70 eur