Kľúčové kompetencie

Ako lektorka, trénerka pôsobím od roku 2000 a zameriavam sa na rozvoj kľúčových kompetencií jednotlivcov a tímov formou zážitkového učenia sa využívaním praktických cvičení, kreatívnych a interaktívnych techník.

Komunikačná inteligencia

Komunikačná inteligencia je schopnosť človeka nadväzovať s ostatnými ľuďmi kontakty, rozvíjať ich a orientovať sa v nich prostredníctvom správneho počúvania, zapájania sa do rozhovoru, vhodného výberu slov, správnym kladením otázok, objasňovaním, povzbudzovaním a ovplyvňovania konkrétnych situácií.

Prínosy

 • 1
  Zvyšovanie profesionality
 • 2
  Budovanie tímu
 • 3
  Zlepšenie atmosféry
 • 4
  Minimalizácia konfliktov, nedorozumení
 • 5
  Rýchlejšie dosahovanie cieľov
 • 6
  Zvýšenie produktivy

Cena za jedno sedenie 70 eur