Kľúčové kompetencie

Ako lektorka, trénerka pôsobím od roku 2000 a zameriavam sa na rozvoj kľúčových kompetencií jednotlivcov a tímov formou zážitkového učenia sa využívaním praktických cvičení, kreatívnych a interaktívnych techník.

Tímová inteligencia

Tímová inteligencia predstavuje zručnosť efektívne spolupracovať v rámci tímu. Najmä pri riešení problémov, projektov alebo úloh je spolupráca v tíme nevyhnutná. V rámci zručnosti tímovej spolupráce je dôležité poznať a zadefinovať si svoje tímové role, rozlišovať štádiá vývoja tímu, pravidlá fungovania tímu a využívať svoje silné stránky v rámci tímu.

Prínosy

 • 1
  Zvýšená flexibilita
  Dobrá spolupráca zlepšuje schopnosť zvládnuť zmeny.
 • 2
  Zvýšená angažovanosť
  Tímová priateľská kultúra zvyšuje angažovanosť v pracovnom procese.
 • 3
  Lepšie zdravie
  Harwardská štúdia potvrdzuje, že kultúra vytvorená na hodnotách založených na spolupráci a profesionalite znižuje stres a tým sa zlepšuje aj zdravotný stav jednotlivých členov tímu.
 • 4
  Efektívna komunikácia
  Výsledkom efektívnej spolupráce sú aj efektívnejšie stretnutia a efektívna komunikácia pri dosahovaní cieľov.
 • 5
  Inovatívne nápady
  V rámci tímovej spolupráce dochádza ku generovaniu inovatívnych nápadov na základe analógie, inšpirácie.
 • 6
  Zvýšená produktivita
  Podľa McKinsey & Company štúdie sa vďaka implementácii procesov spolupráce zvýšila produktivita tímov o 20 - 30%. Využívaním nástrojov alebo procesov, ktoré zefektívňujú tímovú spoluprácu, členovia tímu dosahujú svoje ciele rýchlejšie a s kvalitnejšími výsledkami.

Cena za jedno sedenie 70 eur