Odhaľovanie a aktivácia talentov

Dôvody prečo je dobré poznať svoje talenty a aktivovať ich na silné stránky?

Na základe mnohých štúdií je vedecky dokázané, že ľudia, ktorí poznajú svoje talenty a dennodenne na nich pracujú, teda menia na svoje silné stránky, majú:

  • vyššia aktivita, výkon, záujem, nadšenie, angažovanosť
  • vyššia efektívnosť
  • vyššie sebauvedomenie, sebavedomie
  • vyššia pravdepodobnosť dosahovania úspechov v osobnom i pracovnom živote
  • šťastnejší a vyrovnanejší život

Jedným z najprínosnejších hľadaní v živote je hľadanie samého seba.

Váš potenciál vám umožňuje vyniknúť v tom, v čom ste najlepší, v čom máte najväčšie predpoklady. Stačí objaviť vaše talenty, ktoré máte vo svojej DNA, pracovať na nich a premieňať na silné stránky. Pomôžem vám odhaliť, aktivizovať a efektívne využívať vaše talenty.

Pri odhaľovaní vašich talentov využívam metodiku Lumina Learning® a metodiku CliftonStrengths®