Kariérne poradenstvo

Ako certifikovaná Kariérna poradkyňa pomáham klientom nájsť odpoveď na otázky 

 • „Čo je práca mojich snov?“ 
 • „Aká je kariéra mojich snov?“ 
 • „Ako si vybudovať úspešnú kariéru?“

Ako poradenstvo prebieha

 • 1.
  V prvom kroku si spolu jasne zadefinujeme SMART cieľ.
 • 2
  Následne analyzujeme kvality, hodnoty, kompetencie, zručnosti, schopnosti klienta využitím techník kariérneho poradenstva.
 • 3
  Výrazne pomôže klientovi, ak pozná svoje talenty aj na základe výstupov Lumina Learning® a Gallup®.
 • 4
  Následne mapujeme životný priestor klienta, jeho záľuby, záujmy, preferencie, rodinu a prácu.
 • 5
  Klient si jasne definuje svoje požiadavky na jednotlivé aspekty práce (dĺžka pracovného času, pracovné prostredie, firemná kultúra, vykonávané činnosti, kolegovia atď.).
 • 6
  Vyhodnotíme, zosumarizujeme osobnostné predpoklady a očakávania klienta, nájdeme vzájomné prepojenia a na základe klientovej SWOT analýzy vytvoríme akčný plán pre zmenu a zadefinujeme klientove Ikigai.

Cena za jedno sedenie 70 eur