Koučing zameraný na riešenia

Pracujem s klientom od prvej chvíle tak, aby ma čo najskôr prestal potrebovať.

Ako certifikovaná Kariérna poradkyňa pomáham klientom nájsť odpoveď na otázky 

„Čomu venuješ pozornosť, to rastie.“

Solution Focused Coaching je koučovanie zamerané na riešenia a v porovnaní s inými koučovacími školami je výnimočný svojou efektívnosťou a rýchlosťou. Spolu s klientom sa sústredíme na detaily týkajúce sa želanej budúcnosti, kľúčové aspekty a na rôzne alternatívy riešenia.

Pracujem s klientom od prvej chvíle tak, aby ma čo najskôr prestal potrebovať. Za veľmi krátky čas, v priebehu 1-2 sedení, 20 – 60 minút, je klient schopný nájsť riešenia a aplikovať ich v praxi.

Držím sa pravidla „Čomu venuješ pozornosť, to rastie.“ Preto sa venujeme riešeniam, ktoré počas rozhovoru „rastú“.