Kľúčové kompetencie

Ako lektorka, trénerka pôsobím od roku 2000 a zameriavam sa na rozvoj kľúčových kompetencií jednotlivcov a tímov formou zážitkového učenia sa využívaním praktických cvičení, kreatívnych a interaktívnych techník.

Kritická inteligencia

Zručnosť kritického myslenia je schopnosť pozerať sa na problém, situáciu, alebo úlohu z rôznych uhlov pohľadu. Bez kritického myslenia dochádza k množstvu chýb v rozhodovaní, najmä pri nesprávnej diagnostike problému alebo unáhlených rozhodnutiach.

Prínosy

 • 1
  Lepšie odôvodnené rozhodnutia, presvedčivé argumenty
 • 2
  Efektívnejšie riešenie problémov a zvýšenie výkonnosti
 • 3
  Lepšie vedenie tímu
 • 4
  Využívanie pravej a ľavej hemisféry, rozlišovanie medzi emóciami a logikou
 • 5
  Zlepšenie zrozumiteľnosti
 • 6
  Odolnosť voči predsudkom a domnienkam

Cena za jedno sedenie 70 eur