Kľúčové kompetencie

Ako lektorka, trénerka pôsobím od roku 2000 a zameriavam sa na rozvoj kľúčových kompetencií jednotlivcov a tímov formou zážitkového učenia sa využívaním praktických cvičení, kreatívnych a interaktívnych techník.

Inteligencia tela

Inteligencia tela znamená vedieť čítať neverbálnu komunikáciu, reč tela druhých ako aj kontrolovať svoju vlastnú, ktorá podporuje a zosúlaďuje verbálny prejav. Ľudia telom vysielajú signály ako sa cítia, aký majú vzťah k druhým, aký majú vzťah k téme v konverzácii.

Prínosy

 • 1
  Zdroj informácií
  Reč tela predstavuje 55-70% celkovej komunikácie, preto je neverbálna komunikácia obrovským zdrojom informácií (postoje, emócie, vzťahy, skutočné zámery, myšlienky, spätná väzba).
 • 2
  Lepšie vzťahy
  Osobná komunikácia pomáha pri budovaní dôvery, zvyšuje produktivitu elimináciou nedorozumení, pomáha vytvárať, udržiavať medziľudské vzťahy a vzájomné prepojenia.
 • 3
  Potvrdenie verbálneho prejavu
  Prostredníctvom neverbálnej komunikácie je možné potvrdiť, ale aj vyvrátiť to, čo hovoríme pomocou slov a zvýšiť svoj vplyv na jednaniach a stretnutiach.
 • 4
  Flexibilita
  Čítaním reči tela je možné rýchlejšie reagovať na zmenu správania partnera a ako ju využiť v prospech seba.

Cena za jedno sedenie 70 eur