CliftonStrengths® (Gallup)

Pri odhaľovaní a aktivácii talentov u klienta využívam metodiku CliftonStrengths® (Gallup), ktorá rozlišuje 34 talentov, ktorých kombinácia je u každého klienta výnimočná.

Každý človek je výnimočný

Každý človek je výnimočný, pretože dostal do daru práve túto kombináciu talentov a darov, ktoré využíva bez toho, aby vynakladal veľa energie. Každý môže byť geniálny, len musí svoje talenty rozvíjať, pracovať na nich a meniť na svoje silné stránky a využívať svoj vnútorný potenciál na maximum.

Odomknite svojich 34 DNA talentov a nastavte si svoju myseľ na rast, aby ste sa neustále zlepšovali.
Výskumy dokázali, že až 80 % ľudí nevyužíva svoje prirodzené talenty.