Lumina Learning®

Na základe Lumina Spark® dotazníka:

  • spoznajte svoje kľúčové osobnostné rysy
  • zefektívnite svoj pracovný výkon, komunikáciu, správanie
  • definujte ako využívate svoj vrodený potenciál
  • rozvíjajte svoje kvality zamerané na riešenie konkrétnych pracovných a osobných výziev.

Som certifikovaným koučom
a trénerom Lumina Learning®

 

Pri odhaľovaní a aktivácii vašich talentov jednou z možností je využitie inovatívneho psychometrického nástroja Lumina Spark®, ktorý rozlišuje 24 kvalít. Je spojením prepracovaného systému „Veľkej päťky“ („The Big 5“) a Jungovej teórie osobnosti.

Meria konkrétne kvality v rámci pracovného prostredia, pracovných pozícií a rolí. Moji klienti ich efektívne využívajú nielen v pracovnom, ale aj v osobnom živote.