Referencie

Martinku ako koučku a kariérnu poradkyňu by som doporučila určite každému, kto hľadá riešenia nielen v kariére a práci. V oblastiach životných udalostí, ktoré nie sú vždy ľahké dokáže svojou húževnatou prácou dať priestor vymaniť sa z prúdu ťažkostí do ľahkosti mysle a nového drivu pre dni. Ako kariérna poradkyňa ľahko a veľmi intuitívne vníma ešte skôr ako dôjde k výsledku potenciál človeka a jeho zdroje. Vie vidieť smer, ktorým by sa mal jeho pracovný život uberať ešte skôr ako sa to potvrdí zo spoločných konzultácií a aktivít. Skvelá húževnatá dáma!!!!
Ingrid Horváthová
Martinu jsem kontaktovala za účelem kariérového poradenství. Během našich online setkání jsem si udělala test Lumina a Gallup, které se mnou Martina poté detailně v několika dalších setkání rozebírala. Z mého prvotního očekávání rychlé rady se naráz objevila obrovská studnice poznání sama sebe, za které jsem Martině nesmírně vděčná. Co oceňuji nejvíce je její aktivní přístup, a opravdový zájem o moji osobu. Díky Martině nejsem na změny v profesní kariéře sama, ale mám odborné a důsledné vedení, které mě směruje k mým profesním cílům".
Veronika Fárková
S Maťou som mala niekoľko koučovacích stretnutí a bol to zážitok, ktorý u mňa viedol k hlbokým sebauvedomeniam. Vďaka našim koučovacím stretnutiam som získala viac ako som od koučovania pôvodne očakávala. Pri každom jednom stretnutí sa dokázala na mňa rýchlo napojiť a začať sa so mnou rozprávať z rovnakej polohy, v akej som sa ja práve svojou náladou nachádzala. Veľmi vnímavo a citlivo reflektovala to, čo som ja sama vyslovila a sprevádzala ma v mojich myšlienkach ako dôkladný sprievodca, trpezlivý a povzbudzujúci v hľadaní riešení. Maťa je vnímavá, cieľavedomá, empatická, na riešenia orientovaná, zrkadliaca, podporujúca... Myslím, že tak ako Maťka by to mal robiť každý kouč.
Beáta Pechočiaková
S Maťkou som mala možnosť spolupracovať a aj spoluvytvárať koučovací a mentorský proces. Je pre mňa ako kolegyňa a kamarátka veľkou išpiráciou a každý náš rozhovor a spolupráca ma niekam posunuli. Maťka je veľká studnica nápadov a kreativity. Je veľmi múdra a sčítaná žena, čo využíva vo svojej mentorskej a koučovacej praxi. Svoje vedomosti a skúsenosti vie veľmi kreatívne kombinovať a to tak, aby boli čo najviac "ušité" na mieru klienta. Vždy som jej prácu vnímala ako jej veľkú snahu ľuďom pomôcť, aktivovať ich a posúvať ich.
Martina Jankolová
To, že pri mne stál človek, ktorý s odstupom vedel pozorovať veci, klásť správne otázky a pomáhať mi s odpoveďami, si nesmierne vážim. Preto som Mati vďačná za to, čo robí a spôsob, akým to robí. Nebola by som tam, kde som dnes, bez nej. A nedokázala by som ani ďalej snívať.
Eva Helexová