Koučing zameraný na riešenia

Pracujem s klientom od prvej chvíle tak, aby ma čo najskôr prestal potrebovať.

Ako certifikovaná Kariérna poradkyňa pomáham klientom nájsť odpoveď na otázky 

„Čomu venuješ pozornosť, to rastie.“

Solution Focused Coaching je koučovanie zamerané na riešenia a v porovnaní s inými koučovacími školami je výnimočný svojou efektívnosťou a rýchlosťou. Spolu s klientom sa sústredíme na detaily týkajúce sa želanej budúcnosti a na rôzne alternatívy riešenia.

Pracujem s klientom od prvej chvíle tak, aby ma čo najskôr prestal potrebovať. Za veľmi krátky čas, v priebehu 1-2 sedení, 20 – 60 minút, je klient schopný nájsť riešenia a aplikovať ich v praxi.

Držím sa pravidla „Čomu venuješ pozornosť, to rastie.“ Preto sa venujeme riešeniam, ktoré počas rozhovoru „rastú“.

Prínosy

V koučovacom procese spoluvytvárame partnerstvo, kde provokujem klienta k premýšľaniu, inšpirujem k maximalizácii jeho osobného a profesijného potenciálu. Neradím, nenavrhujem, neučím, pretože absolútne verím v zdroje a potenciál klienta, že všetky odpovede na všetky otázky má klient v sebe. Stačí ich objaviť a efektívne využiť. Každý klient je jedinečný a prichádza so svojimi jedinečnými riešeniami.

 • Zlepšenie výkonnosti a dosahovania cieľov jednotlivca.
 • Zvýšená otvorenosť pre osobný rozvoj a rast.
 • Zvýšená schopnosť identifikovať vlastné riešenia konkrétnych pracovných a súkromných problémov.
 • Vyššia zodpovednosť.
 • Rozvoj sebauvedomenia.
 • Zlepšenie špecifických schopností, zručností, kompetencií alebo správania.
 • Väčšia jasnosť v úlohách a cieľoch.
 • Objavenie príležitostí a výziev.

Hlavné princípy

 • 1
  Zameranie na zmenu
  Zameriavame sa na zmenu, s ktorou chce klient niečo urobiť
 • 2
  Zameranie sa na riešenia, nie na problémy
  Sústredíme sa na „riešenie“, nie na to, čo klient nechce. Pomáham klientovi získať jasný obraz o želanej budúcnosti, nie pochopiť a analyzovať príčiny problému.
 • 3
  Orientácia na budúcnosť
  Dôraz je kladený na budúcnosť, nie na prítomnosť alebo minulosť.
 • 4
  Nájdenie toho, čo funguje
  Identifikujem to, čo klientovi funguje a pomáham posúvať klienta smerom, kam chce napredovať.
 • 5
  Zameranie na zdroje
  Pomáham klientovi rozpoznať existujúce vedomosti, zručnosti, schopnosti, vzorce správania, ktoré mu pomôžu dosiahnuť jeho pokrok.
 • 6
  Pozitívne posilňovanie
  Vediem koučovací proces spôsobom, ktorý rozpoznáva a posilňuje pozitívne zručnosti, vlastnosti a úspechy klienta.
 • 7
  Praktické zameranie na okamžité kroky a malé kroky
  Zmena môže nastať v krátkom časovom období a malé kroky môžu znamenať veľký posun.
 • 8
  Originalita
  Každý klient je výnimočný, každé riešenie je originálne, každé koučovacie stretnutie je neopakovateľné.

Cena za jedno sedenie 70 eur