CliftonStrengths® (Gallup)

Pri odhaľovaní a aktivácii talentov u klienta využívam metodiku CliftonStrengths® (Gallup), ktorá rozlišuje 34 talentov, ktorých kombinácia je u každého klienta výnimočná.

Každý človek je výnimočný

Každý človek je výnimočný, pretože dostal do daru práve túto kombináciu talentov a darov, ktoré využíva bez toho, aby vynakladal veľa energie. Každý môže byť geniálny, len musí svoje talenty rozvíjať, pracovať na nich a meniť na svoje silné stránky a využívať svoj vnútorný potenciál na maximum.

Odomknite svojich 34 DNA talentov a nastavte si svoju myseľ na rast, aby ste sa neustále zlepšovali.
Výskumy dokázali, že až 80 % ľudí nevyužíva svoje prirodzené talenty.

Chcete vedieť:

  • Prečo veríte, cítite, správate sa ako sa správate?
  • V čom ste výnimočný a v čom sa môžete zlepšovať?
  • Ako zlepšiť vaše existujúce vzťahy a budovať dobré a dlhodobé vzťahy?
  • Aké sú vaše limity?
  • Aké sú vaše predpoklady na úspech a čo vám pomôže byť úspešným?
  • Chcete zvýšiť svoju efektivitu, výkonnosť v práci, v osobnom živote?
  • Ako zvládať výzvy?
  • Ako si stanovovať a napĺňať svoje ciele?
  • Ako zmeniť svoj prístup, aby ste zvládali rôzne situácie a mali dostatok energie?
  • Ako lepšie riadiť svoj čas a riešiť problémy?

Stačí vyplniť dotazník Gallup CliftonStrengths a na základe vášho reportu o celkových 34 talentoch a informácií, ktoré získate, pokračujeme formou koučingu a mentoringu zameraného na váš rozvoj a rast, aby ste porozumeli svojim talentom a využívali ich vo svoj prospech v osobnom a pracovnom živote.

Cena konzultácie

Basic
156 eur
Gallup CliftonStrengths34®
1 x 90 minútová konzultácia
(predstavenie 34 talentov, detailná analýza top 5 talentov)
Full 34
780 eur
CliftonStrengths34®
8 x 90 minútová konzultácia
(detailná analýza 34 talentov, formulácia víťaznej stratégie)

Som platca DPH.