Lumina Learning®

Na základe Lumina Spark® dotazníka:

 • spoznajte svoje kľúčové osobnostné rysy
 • zefektívnite svoj pracovný výkon, komunikáciu, správanie
 • definujte ako využívate svoj vrodený potenciál
 • rozvíjajte svoje kvality zamerané na riešenie konkrétnych pracovných a osobných výziev.

Som certifikovaným koučom
a trénerom Lumina Learning®

Pri odhaľovaní a aktivácii vašich talentov jednou
z možností je využitie inovatívneho psychometrického nástroja Lumina Spark®, ktorý rozlišuje 24 kvalít. Je spojením prepracovaného systému „Veľkej päťky“ („The Big 5“) a Jungovej teórie osobnosti.

Meria konkrétne kvality v rámci pracovného prostredia, pracovných pozícií a rolí. Moji klienti ich efektívne využívajú nielen v pracovnom, ale aj v osobnom živote.

Vaše dôvody:

 • 1
  Lepšie spoznať svoje talenty a lepšie ich využívať?
 • 2
  Zvýšiť svoje sebavedomie?
 • 3
  Zistiť, kde zbytočne spotrevováte svoju energiu?
 • 4
  Zistiť, ktoré talenty využívate, nevyužívate a do akej miery?
 • 5
  Dosahovať úspechy, zvýšiť svoj výkon, zarobiť viac peňazí?
 • 6
  Lepšie komunikovať s ľuďmi?
 • 7
  Pochopiť svoje vlastné správanie a správanie druhých?
 • 8
  Identifikovať a prekonať svoje limity a čo vás brzdí?
 • 9
  Naučiť sa zvládať stres?
 • 10
  Naučiť sa efektívne využívať svoj čas?
 • 11
  Naučiť sa delegovať?
 • 12
  Využívať svoje talenty pri rozhodovaní?
 • 13
  Nastaviť si plán rozvoja svojich talentov a premeniť ich na silné stránky?

Prečo pracujem s Lumina Learning

Využívaním nástroja Lumina Learning v mojej práci s klientami vidím, aký má na nich pozitívny
a posilňujúci účinok. Vidím ich transformáciu, uvedomenie, nadšenie a zlepšenie v pracovnej
i súkromnej oblasti.

Je to jediný nástroj v porovnaní s inými psychometrickými nástrojmi, ktorý odhaľuje kvality klienta, prirodzené, ktoré má každý klient vo svojej genetickej výbave, ako aj kvality prejavujúce sa
v každodennom a stresovom prostredí. Následne ponúka návod ako riadiť získané nové poznatky pozitívnym spôsobom a dosahovať tak individuálne ciele klienta.

Je to jednoduché

Stačí si nájsť čas, vyplniť dotazník, prečítať si výsledky vo svojom Lumina portréte
a následne konzultovať.

Cena 440 eur
(v cene Lumina Spark test + 4 konzultácie po 90 minút)